Ana Sayfa

Ulusal Bilgi Noktalari Hakkında;

Avrupa Komisyonu, "Plastik Projesi" vasıtasıyla sürdürülebilir plastik tiplerinin, özellikle biyobozunur plastiklerin ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen plastiklerin yaygın kullanımını desteklemektedir.
Bu hedef doğrultusunda, proje başvurularına teşviki artırmak amacıyla, projeye katılan ülkelerde ( Slovenya, Italya, Polonya, Slovakya) Ulusal Bilgi Noktaları kurulmuştur. Bu Ulusal Bilgi Noktaları, halkın geneli ve endüstri için sürdürülebilir plastikler hakkında bilgiye kolay erişim sağlayan "tek durak ofis" şeklinde organize edilmiştir. Ulusal Bilgi Noktaları, biyobozunur plastiklerin piyasasında, arz talep etkileşimini teşvik etmek için Merkezi Avrupa'da olmak üzere bir ara yüz görevi üstlenmektedir. Ulusal Bilgi Noktaları hakkında çoğu bilgiye erişim ulusal dilde mevcuttur. Bazı belgelere ise yalnızca Ingilizce olarak erişim mümkündür. Yalnızca giriş ve özet bölümleri ulusal dildedir.

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara